ان اکس تی ۹ نوامبر ۲۰۲۱

ان اکس تی ۹ نوامبر ۲۰۲۱

|

مسابقات تایید شده برای شو NXT امشب:
۱- الکترا لوپز vs اعلام نشده

۲- کمرون گرایمز vs اعلام نشده

۳- جو گیسی vs بوآ

۴- کی لی ری vs ساوری

۵- کوشیدا و ایکیمن جیرو vs برادران کرید

۶- ایو شرای، کیدین کارتر و کیسی کتنزارو vs تاکسیک اترکشن

چه اتفاقاتی در شو NXT امشب رخ میدهد:
۱- پیت دان صحبت خواهد داشت!

۲- گریزلد یانگ وترنز توانایی هایشان را به رخ میکشند!

  • لینک های دانلود
  • برچسب ها
  • ۰
فیلم های مشابه
دیدگاه بگذارید 0